Asci

Sector non-profit

Sector non-profitSector non-profit

Administratieve efficiëntie uit respect!

Soms is het noodzakelijk om uw huidige software even opnieuw kritisch in vraag te stellen. Ook in de non-profit sector spelen economische afwegingen een rol en moet er gestreefd worden naar een zo optimaal mogelijke werking van de administratie. Zodoende kan verzekerd worden dat de fondsen waarover men beschikt, zo efficiënt mogelijk aangewend worden. Dit is ook noodzakelijk uit respect voor de diverse fondsverschaffers.


Referenties

Sectorfederaties, Fondsenwerving, Beschutte werkplaatsen